Máy biến áp

Hiển thị:
Hiển thị 1 đến 4 trong 4 (1 Trang)
Máy biến áp khô
Cấu tạo máy biến áp khô Sanaky Thông số kỹ thuật: ..
Máy biến áp khô
Máy biến áp kiểu hở - có bầu dầu
Cấu tạo máy biến áp Sanaky kiểu hở, có bầu dầu Thông số kỹ thuật: ..
Máy biến áp kiểu hở - có bầu dầu
Máy biến áp kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầu
Cấu tạo máy biến áp Sanaky kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầu Thông số kỹ thuật:   ..
Máy biến áp kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầu
Máy biến áp một pha
Cấu tạo máy biến áp một pha Sanaky: Thông số kỹ thuật: ..
Máy biến áp một pha