Máy biến áp khô

Cấu tạo máy biến áp khô Sanaky

Thông số kỹ thuật: