Máy biến áp kiểu hở - có bầu dầu

Cấu tạo máy biến áp Sanaky kiểu hở, có bầu dầu

Thông số kỹ thuật: