Máy biến áp kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầu

Cấu tạo máy biến áp Sanaky kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầu

Thông số kỹ thuật: